Actualment no hi ha programat fallades en la xarxa